Tomáš HULÍK

PRODUCTS

ARTpoint 

Istrijská 80, 841 07 Bratislava

Slovakia

 

IČO: 35970031

IČ DPH: SK2022099266

 

tel. / phone: +421 903 379 515

email: tomas@hulik.sk

 

 

DVD CESTY SLOVENSKOM

Výrobca: ARTpoint s.r.o.
Dostupnosť: vypredané
11.67 bez DPH
14.00 ks
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

"Keby som mal voliť medzi pravdou a krásou, volil by som krásu. Je pravdivejšia, než pravda sama ... Vybral som sa ju hľadať. Troška nerozhodne, ale predsa – naprieč Slovenskom. Mojou úlohou bolo načúvať a počuť. Pozerať sa a vidieť. Stačí sa pozerať. Nebáť sa počúvať. Nebáť sa vidieť. Pohľad dovnútra je hlbší ako intelektuálny pohľad zvonka. Keby som mal voliť medzi pravdou a krásou, volil by som krásu. Je pravdivejšia, než pravda sama..."

"If I should decide between truth and beauty, I would choose beauty. It is truer than the truth itself, my guide told me, when we started the journey. I went to look for it. A bit indecisive, but still – across Slovakia. My task was to listen and to hear. To look and to see. Just watch. Don’t be afraid to listen. Don’t be afraid to watch. A look inside is deeper than an intellectual look from the outside. If I should choose between truth and beauty, I would choose beauty. It is truer than the truth itself..."

 
 
 

námet: Tomáš Hulík, Mikuláš Michelčík

scenár: Tomáš Hulík 

dramaturg: Robert Valovič 

komentár: Silvester Lavrík 

komentár čítal: Peter Rúfus

zvuková postprodukcia: studio dolina - Miroslav Masica, Norbert Bóka 

hudba: Peter Machajdík 

hudobníci: Jozef Lupták, Mládežnícky orchester Jána Pöschla pod vedením Anity Mirossayovej, Floraleda Sacchi, Piero Salvatori, Milan Paľa, Icarus Quartet, Ľubomír Párička, Mayuko Kida Takine 

strih, color grading: Robert Baxa 

obrazová postprodukcia : AVI Studio 

vedúca výrobného štábu za STV: Radoslava Blizniaková 

vedúci výrobného štábu za ARTpoint: Tomáš Hulík 

kamera: Gabriel Lipták, Braňo Molnár, Vladimír Šifra 

helicam: Stanislav Gužák 

hlavná kamera: Tomáš Hulík

manažérka výroby za STV: Dagmar Malinovská 

producent za ARTpoint: Tomáš Hulík

réžia: Tomáš Hulík 

 

Ocenenia filmu: 

1. cena v kategórii TV dokumentárny a publicistický film, TOURFILM 2012, Karlove Vary 

Cena divákov, Vysoké hory Nitra, Nitra 2012